نوشته‌ها

کورتاژ/کورتاژ تشخیصی

/
سوال مخاطب: لطفا درباره کورتاژ تشخیصی توضیخ بدید؟ پاسخ: باز کردن د…

عمل کورتاژ

/
کورتاژ تشخیصی : بسیاری از زنان در برخی از دوره های زندگی خو…