اهدا خون در بارداری

سوال مخاطب: در زمان حاملگی می تونم خون اهدا کنم؟ پاسخ: خیر