تاثیر کرونا در قاعدگی/COVID-19/ویروس کرونا

سوال مخاطب: ایا کرونا در پریود تاثیر دارد مدتی است چرخه قاعدگی من بهم ریخته؟ پاسخ: استرس ناشی از بحران شیوع بیماری کرونا بدون شک بر چرخه قاعدگی می تواند تاثیر بگذارد. یادتان باشد اگر شاهد چنین تغییراتی بودید این علامت  ویروس کرونا COVID-19 نیست و به متخصص زنان خودتان مراجعه کنید