نوشته‌ها

ورم پا بعد از سزارین

/
سوال مخاطب: من تازه سزارین کردم یک پام ورم داره ایا  طبیعی اس…