زایمان زودرس

سوال مخاطب: زایمان زودرس به چه علت است؟ پاسخ: بدلیل بروز مشکلاتی برای جنین و رحم و هورمون ها و شرایط وسژه مادر می تواند باشد