هموروئید در بارداری / بواسیر در بارداری

سوال مخاطب: هموروئید یا بواسیر در بارداری از چه مرحله ای در حاملگی شایع است؟ پاسخ: بعلت تغییرات هورمونی در سه ماهه سوم بارداری شایع است