نوزاد زودرس

بارداری و زایمان

پاره شدن کیسه اب

سوال مخاطب: درباره پاره شدن کیسه اب در بارداری لطفا توضیح بدید؟ پاسخ: پارگی کیسه اب معمولا بعد از هفته 38  بارداری اتفاق می افتد.

ادامه مطلب »