مراقبت های بعد از لابیاپلاستی _ جراحی زیبایی واژن _ پزشک زنان _ رشت

مقدمه لابیاپلاستی برای شکل ظاهری مطلوب تر یا از بین بردن ناراحتی ، مانند شکل مناسب دادن به لب های داخلی واژن که از لبه های بیرونی واژن بیرون زده اند ، لب های شما را تغییر شکل می دهد. دستورالعمل های بعد از جراحی لابیاپلاستی : شما ۴ ساعت بعد از جراحی در کلینیک …

مراقبت های بعد از لابیاپلاستی _ جراحی زیبایی واژن _ پزشک زنان _ رشت ادامه »