مراقبت بارداری

سوال مخاطب: من ۴ماهه باردار هستم و سابقه یک نوبت سقط جنین دارم ایا نیاز به مراقبت بارداری بیشتر دارم؟ پاسخ: بله شما نیاز به مراقبت های بارداری بیشتر توسط متخصص زنان دارید.