خون ریزی در بارداری

مقدمه خونریزی در دوران بارداری نسبتاً شایع است و همیشه به این معنی نیست که مشکلی وجود دارد ،  اما می تواند نشانه خطرناکی باشد. دلایل خونریزی در اوایل بارداری در اوایل بارداری ممکن است دچار خونریزی سبک بی ضرری شوید که “لکه بینی” نامیده می شود. این زمانی است که جنین در حال رشد …

خون ریزی در بارداری ادامه »