متخصص زنان رشت،فیبروم،تخمدان پلیکیستیک،بارداری،زایمان

متخصص زنان رشت

در صورت ابتلا به فیبروم میتوان باردار شد؟ اغلب خانم های مبتلا به این بیماری می توانند بدون هیچگونه مشکلی باردار شوند ولی برخی از

ادامه مطلب »