قرص اورژانسی ضدبارداری

سوال مخاطب: ایا استفاده از قرص ضدبارداری باعث نازایی میشود؟ پاسخ: خیر