نوشته‌ها

قاعدگی دردناک

سوال مخاطب:

من مجرد هستم و 24 سال سن دارم و پریود دردناک دارم ، قابل درمان است؟

پاسخ:

بله