غربالگری سرطان رحم

سوال مخاطب: من از ۳ ماه قبل خونریزی دارم و ۵۶ ساله هستم بسیار نگران سرطان هستم آیا غربالگری سرطان رحم در من امکان پذیر هست؟ پاسخ: بله حتما غربالگری سرطان رحم باید انجام بدید.