نوشته‌ها

غربالگری سرطان رحم

/
سوال مخاطب: من از 3 ماه قبل خونریزی دارم و 56 ساله هستم بسیار…