جراحی زیبایی واژن با لیزر/عمل لابیاپلاستی با لیزر

سوال مخاطب: ایا عمل زیبایی واژن با لیزر خوب است؟ پاسخ: عمل لابیاپلاستی با لیزر بدلیل اینکه دستگاه های لیزر فعلی برش های بزرگ می زنند و از طرفی جراح زنان به تمام نقاط برای ظریف کاری دسترسی ندارد توصیه نم شود بهمین دلیل جراحی زیبایی واژن با لیزر توصیه نمی شود