نوشته‌ها

کیست تخمدان

/
سوال مخاطب: کیست تخمدان ممکن است بدون علامت باشد؟ پاسخ: بله ممکن …