نوشته‌ها

سقط مکرردکتر نفیسه مویدنیا

بارداری بعد از سقط

/
سوال مخاطب: من سابقه دو بار سقط جنین داشتم و الان قصد بارداری دا…
سقط مکرردکتر نفیسه مویدنیا

مراقبت بارداری

/
سوال مخاطب: من 4ماهه باردار هستم و سابقه یک نوبت سقط جنین دا…
سقط مکرردکتر نفیسه مویدنیا

سقط مکرر

/
سقط مکرر چیست؟   سقط مكرر زمانی در نظر گرفته میشود كه ی…