سزارین اختیاری

سوال مخاطب: آیا سزارین اختیاری باعث آسیب به جنین میشه؟ پاسخ: بستگی به وضعیت جنین دارد که با سونوگرافی و یکسری علایم زمان زایمان مشخص میشود.تا با به دنیا آمدن در زمان مناسب آسیبی به جنین وارد نشود.