نوشته‌ها

سزارین اختیاری

/
سوال مخاطب: آیا سزارین اختیاری باعث آسیب به جنین میشه؟ پاسخ: ب…