نوشته‌ها

سرکلاژ / دوختن دهانه رحم

/
سوال مخاطب: سرکلاژ چه موقع باید انجام شود؟ پاسخ: اگر در معرض زایم…