عکس-زگیل-تناسلی

آیا زگیل تناسلی در رابطه جنسی منتقل می شود؟

آیا زگیل تناسلی در رابطه جنسی منتقل می شود؟ یکی از دغدغه و موضوعاتی است که بسیاری از افراد دارند، زگیل تناسلی یکی از مهم ترین و شایع ترین عفونت های جنسی است که به شدت واگیردار است و باید کاملا افراد از خودشان مراقبت کنند. یکی از مهم ترین مشکلات در این زمینه انتقال …

آیا زگیل تناسلی در رابطه جنسی منتقل می شود؟ ادامه »