زایمان بدون درد

سوال مخاطب: من حاملگی اولم را به صورت طبیعی پیش شما انجام دادم خیلی راضی بودم ، در بارداری دوم هستم میخواستم توسط شما زایمانم انجام بشه آیا شما زایمان بدون درد انجام میدید؟ پاسخ: بله