ترمیم-پرد-بکارت

ترمیم پرده بکارت

هایمن یا پرده بکارت، یک بافت غشایی بسیار نازک است که معمولاً در دهانه واژن خانم ها قرار گرفته است. البته تمامی بانوان امکان دارد که این پرده را نداشته باشند و به طور مادرزادی فاقد آن به دنیا آمده باشد؛ اما اکثر بانوان از بدو تولد آن را دارا هستند. این بافت اکثراً در …

ترمیم پرده بکارت ادامه »