رابطه-جنسی-و-گشادی-واژن

آیا رابطه جنسی زیاد باعث گشادی واژن میشود؟

بگذارید همین اول کار جواب یک سوال را بدهیم؛ آیا رابطه جنسی زیاد باعث گشادی واژن می شود؟ قطعاً خیر! رابطه جنسی و نیاز به جنس مخالف یکی از نیازهای طبیعی و غریزی بشر است، که در وجود تمامی انسانها نهادینه شده است. حال بعضی از بانوان نگران این موضوع هستند که با انجام رابطه …

آیا رابطه جنسی زیاد باعث گشادی واژن میشود؟ ادامه »