نوشته‌ها

خشکی واژندکتر نفیسه مویدنیا

خشکی واژن و نحوه درمان

/
خشکی واژن در هر سنی قابل تجربه است ، اما مخصوصاً خانمها معمول…