درد مقعدی در بارداری

سوال مخاطب: من حامله هستم و درد مقعدی دارم چه درمانی دارد؟ پاسخ: باید معاینه شوید