یائسگی

سوال مخاطب: من از یکسال قبلیائسه شدم ایا میتونم برای جوانی پوست و ادامه پریود از داروی هورمونی استفاده کنم؟ پاسخ: خیر احتمال خطر سرطان سینه و سرطان حم وجود دارد