نوشته‌ها

خونریزی بعد از مقاربتدکتر نفیسه مویدنیا

چه عواملی باعث خونریزی بعد از رابطه جنسی می شود؟

/
اگر در هنگام یا بعد از رابطه جنسی خونریزی دارید سریعا به متخصص زنان مراجعه…