نوشته‌ها

زایمان زودرسدکتر نفیسه مویدنیا

زایمان زودرس و عوامل خطرناک آن

/
زایمان زودرس به زایمان قبل از 37 هفته بارداری گفته میشود. نوزا…