نوشته‌ها

حاملگی ناخواسته

/
سوال مخاطب: ایا با پیش اب امکان بارداری ناخواسته وجود دارد؟ پاسخ: حت…