نوشته‌ها

بیمارستان قائم رشت

سوال مخاطب:

آیا شما در بیمارستان قائم  رشت جراحی وزایمان انجام میدین؟

پاسخ:

بله