نوشته‌ها

بیمارستان قائم رشت

/
سوال مخاطب: آیا شما در بیمارستان قائم  رشت جراحی وزایمان انجام میدین؟…