نوشته‌ها

علت باد واژن

/
مقدمه گاز واژن هنگامی رخ می دهد که هوا در واژن گیر می کند. ای…