تعیین جنسیت جنین در رشت،بهترین جراح زنان رشت،بهترین دکتر زنان رشت،بهترین متخصص زنان رشت،دکتر نفیسه مویدنیا،متخصص زنان و زایمان رشت،دکتر مویدنیا

بارداری و زایمان

تغذیه و تعیین جنسیت

مقدمه این مفهوم که قادر به پیش بینی جنسیت کودک در اوایل بارداری و یا حتی تحت تأثیر قرار دادن آن با خوردن یا انجام

ادامه مطلب »