تغذیه و تعیین جنسیت

مقدمه این مفهوم که قادر به پیش بینی جنسیت کودک در اوایل بارداری و یا حتی تحت تأثیر قرار دادن آن با خوردن یا انجام برخی کارها هنگام تلاش برای باردار شدن است ، قرن هاست که مورد علاقه و بحث عمومی بوده است. آیا می توان احتمال دختر  یا پسر دار شدن را افزایش …

تغذیه و تعیین جنسیت ادامه »