تزریق-ژل لب

تزریق ژل به لب به صورت طبیعی در رشت

در عصر حاضر افراد بیش از پیش به زیبایی خود اهمیت می دهند. یکی از روشهای افزایش زیبایی صورت، تزریق ژل و بوتاکس است و این تزریق در تمام نواحی صورت انجام می‌گیرد. از نقاط پر کاربرد تزریق ژل لب ها هستند، که با تزریق و افزایش حجم آنها، به زیبایی شان افزوده می شود. …

تزریق ژل به لب به صورت طبیعی در رشت ادامه »