نوشته‌ها

حاملگی مولار

سوال مخاطب:

حاملگی مولار چیه؟

پاسخ:

زمانی رخ میدهد تخمک بارور به جای یک جنین به توده ای گوشت به نام mole تبدیل شود