نوشته‌ها

بیهوشی موضعی یا کامل در سزارین

/
سوال مخاطب میخوام زحمت سزارین من رو شما بکشید اخه شنیدم شما…