رحم دوشاخ چیست ؟

مقدمه رحم عضوی در بدن زن است که کودک را در خود نگه می دارد. شکل رحم در بارداری مهم است زیرا بر نحوه خوابیدن کودک در رحم تأثیر می گذارد. بی نظمی رحم نسبتاً غیرمعمول است. حدود ۳ درصد از زنان با نقص در اندازه ، شکل یا ساختار رحم خود متولد می شوند. …

رحم دوشاخ چیست ؟ ادامه »