اپیلاسیون در دوران بارداری

اپیلاسیون در بارداری

سوال مخاطب : آیا اپیلاسیون در بارداری مشکل دارد ؟ پاسخ : اپیلاسیون در دوران بارداری کار بی خطری است اما به طور کلی بهترین

ادامه مطلب »