اپیلاسیون در بارداری

سوال مخاطب : آیا اپیلاسیون در بارداری مشکل دارد ؟ پاسخ : اپیلاسیون در دوران بارداری کار بی خطری است اما به طور کلی بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد در این دوران شیو کردن است .