پاره شدن کیسه اب

سوال مخاطب: درباره پاره شدن کیسه اب در بارداری لطفا توضیح بدید؟ پاسخ: پارگی کیسه اب معمولا بعد از هفته ۳۸  بارداری اتفاق می افتد. اما اگر این پارگی زودتر از ۳۸ هفتگی اتقاق افتاد  می تواند موجب تولد نوزاد زودرس شود.دربارداری نرمال بعد از شروع ددردهای زایمانی کیسه اب پاره می شود.خانمی که دچار …

پاره شدن کیسه اب ادامه »