انتی بیوتیک در بارداری

سوال مخاطب: در دوران بارداری امکان استفاده از انتیبیوتیک وجود دارد؟ بدون تجویز پزشک در دوران بارداری امکان استفاده از دارو ندارید.خصوصا اینکه مصرف سرخود انتی بیوتیک در حاملگی امکان ایجاد ناهنجاری مادرزادی در نوزاد وجود دارد