نوشته‌ها

انتی بیوتیک در بارداری

/
سوال مخاطب: در دوران بارداری امکان استفاده از انتیبیوتیک وجود …