انتیبیوتیک حاملگی

بارداری و زایمان

انتی بیوتیک در بارداری

سوال مخاطب: در دوران بارداری امکان استفاده از انتیبیوتیک وجود دارد؟ بدون تجویز پزشک در دوران بارداری امکان استفاده از دارو ندارید.خصوصا اینکه مصرف سرخود

ادامه مطلب »