نوشته‌ها

ازمایش بتا مثبت

/
سوال مخاطب: ازمایش بتا مثبت چیست؟ پاسخ: اگر نتیجه  ازمایش مثبت بود به متخصص ز…